Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie kan niet worden aangemerkt als aanbod en is geen advies aan u.

Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. De informatie is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij garanderen niet dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. U dient zelf te verifiëren of de informatie nog actueel en juist is. Wenst u uw hypotheek of financieel product aan te passen neem dan contact op met een onafhankelijke financieel adviseur of rechtstreeks met de aanbieder van het product of dienst.

Wij kunnen niet garanderen dat deze website altijd foutloos en ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op die websites.

Informatie die rechtstreeks per e-mail of via deze website wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacyreglement anders is aangegeven. De inhoud van deze berichten kan daarom niet als vertrouwelijk worden beschouwd en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wij hebben het recht deze disclaimer aan te passen.